Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда –Читалище “Н.Й.Вапцаров 1903 ” и благоустрояване на прилежащото пространство”
апр.29

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда –Читалище “Н.Й.Вапцаров 1903 ” и благоустрояване на прилежащото пространство”

Документация за участие, образци на документи, технически спецификации и методика може да изтеглите от тук. Обявление може да видите тук. Решение за откриване на обществената поръчка тук. Решение за промяна, публикувано на 11.05.2015 г. Коригиран Образец 2, публикуван на 11.05.2015 г. Коригиран Образец на договор, публикуван на 11.05.2015 г. Разяснения по документацията за участие, публикувани на 14.05.2015 г. Разяснения по...

още...