Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда –Читалище “Н.Й.Вапцаров 1903 ” и благоустрояване на прилежащото пространство”

Документация за участие, образци на документи, технически спецификации и методика може да изтеглите от тук.

Обявление може да видите тук.

Решение за откриване на обществената поръчка тук.

Решение за промяна, публикувано на 11.05.2015 г.

Коригиран Образец 2, публикуван на 11.05.2015 г.

Коригиран Образец на договор, публикуван на 11.05.2015 г.

Разяснения по документацията за участие, публикувани на 14.05.2015 г.

Разяснения по документацията за участие, публикувани на 18.05.2015 г. – стр.1 и стр.2

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 01.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти /Плик 3/ на учстниците, публикувано на 10.06.2015 г.

 

Author: admin

Share This Post On